Deelname aan projecten 'mini-ondernemingen'

Mini-ondernemingen zijn doe-leerformules waarbij studenten hun persoonlijke mogelijkheden leren verkennen aan de hand van een leeronderneming. Studenten kruipen voor de duur van één schooljaar in de huid van de ondernemer en richten een eigen miniatuurbedrijf op waarbij een gekozen product wordt gecommercialiseerd met inzet van personeel en startkapitaal. De nadruk ligt op doen: eerst denken en dan effectief doen.

 
Acties

De leden van uw Rotary club kunnen hun beroepsexpertise en -ervaring ter beschikking stellen van de "mini-ondernemingen"

 
Uw inzet

In uw streek onderzoeken welke onderwijsinstellingen "mini-ondernemingen" organiseren en zo nodig de verantwoordelijke uitnodigen op een commissievergadering of als spreker.

 
Referentie(s)

RC Roeselare-Mercurius: steunt het project van de vzw Vlaamse Jonge ondernemers. Ook hier richten de jongeren een onderneming op en beheren die gedurende het lopend schooljaar. RC Roeselare-Mercurius beloont de mini-onderneming die een project op de markt bracht met de beste technische toegevoegde waarde om zo het technisch onderwijs een steuntje in de rug te geven.

 
Tip(s)

Geef "uw" mini-onderneming extra bekendheid door er een persmoment aan te koppelen

 
Links

comments powered by Disqus