Second maidenspeech


Veel belang wordt in elke club gehecht aan de maidenspeech, een rede bij het begin van iemands rotarycarriere. De nadruk wordt hierbij vooral gelegd op de professsionele activiteiten van de nieuwe rotarian. Na zo'n maidenspeech is de kous dikwijls af. Later wordt eerder sporadisch en louter informeel over de loopbaan gesproken. Gedurende vele jaren evolueert de rotarian binnen zijn beroep, staat soms voor belangrijke beslissingen, dikwijls is zelfs de impact op zijn lidmaatschap indringend. In tegenstelling tot vroeger neemt een carrière in vele gevallen zelfs een totaal nieuwe richting. Kortom: op het einde van zijn loopbaan heeft een rotarian niet alleen een schat aan beroepskennis opgedaan, die zijn collega's kan helpen, maar vooral ook ervaringen opgebouwd, die over zijn beroep heen, anderen tot leidraad kunnen zijn of minstens tot nadenken kunnen nopen.

Waarom dan ook van die onschatbare (en gratis) informatie geen gebruik maken? Waarom zouden we, als een vriend op pensioen gaat, of van loopbaan verandert, geen fin de carrièrespeech inlassen, even belangrijk als een maidenspeech? In zo'n rede, kunnen dan ook heel andere vragen aan bod komen dan puur technische informatie.

We citeren enkele belangrijke topics:

  • Wat waren enkele scharniermomenten in de loopbaan van de rotarian?
  • Welke beslissingen drongen zich dan op? Wat waren de keuzemogelijkheden hierbij?
  • Waarop heb je je gebaseerd om die keuzes te maken? Wie heeft je beïnvloed?
  • Welke impact hadden die keuzes (en uw loopbaan) op uw omgeving (zoals partner, kinderen, vrienden ...) en op uw levensstijl (financies, vrije tijd ...)?
  • Welke evolutie heeft uw beroep doorgemaakt?
  • Wat zijn de uitdagingen in de toekomst voor uw beroep?
  • Is ethiek belangrijk geweest in uw carrière en op welke momenten heeft u eventueel voor keuzes gestaan die kiezen voor ethiek" moeilijk maakten?

Deze lijst is zeker niet exhaustief en nodigt uit tot gesprek en discussie. Een leerzame dialoog kan de jongere leden alleen maar tot lering zijn en de club verder verrijken.

Acties

Uitnodigen van een lid

  • wiens carrière een wending neemt
  • wiens carrière een einde neemt.

comments powered by Disqus