Five minute speech

Ook gekend als Flash

Acties

  • Maak de middagvergadering aantrekkelijker door elke vergadering (of regelmatig) een lid te vragen kort een nieuws te brengen uit zijn eigen gezin, bedrijf, reis, ... Het hoeft niet uitgebreid te zijn, maar informeert elk lid.
  • Elke commissievoorzitter kan periodiek het woord nemen om kort uit te leggen wat in de respectievelijke commissie op stapel staat.

Tip(s)

Koppel de "Five minute speech" bijvoorbeeld aan een onderwerp als "ethiek in uw beroep".

comments powered by Disqus