Financiële steun aan organisaties

Acties

Nagaan in welke specifieke beroepsactie-initiatieven uw Rotary club een mogelijke financiële bijdrage kan leveren.

Tip(s)

Mogelijke beroepsactie-initiatieven die u financieel kunt steunen: laaggeletterdheid, onderwijs (bijvoorbeeld betalen van de autobus die leerlingen vervoert van en naar een bedrijfsbezoek), beroepenforum, volunteers, ...

comments powered by Disqus