Onderwijs

Lager onderwijs

Pesten op school

 • School Zonder Pesten vzw biedt kinderen en leerkrachten in het basisonderwijs interactieve schoolvoorstellingen en educatief materiaal om in groep stil te staan bij ‘leuke en minder leuke gevoelens’, ‘omgaan met elkaar’ en ‘het voorkomen van pestgedrag’.
 • Veel Rotaryclubs promoten de waarden en normen door financiële steun te geven aan scholen voor de aankoop van een pakket

 • Lees de case van RC Gistel

 • Technisch of beroepsonderwijs
  • Organiseren van sessie om informatie te verstrekken over studierichtingen voor afstuderenden van technisch- en beroepsonderwijs ten einde deze te promoten.
   Uw inzet

   technische scholen contacteren, locatie voor info, catering, spreker(s)

   Referentie(s)

   RC Wetteren

  • School ondersteunen bij het organiseren van bezoek aan het Beroepenhuis Gent, waar leerlingen kennis maken met uiteenlopende (technische) beroepen
   Uw inzet

   lager onderwijs contacteren
   betalen bus

   Referentie(s)

   Beroepenhuis

  • Uitnodigen van directie van lokale school om de leden beter te informeren over de noden en problemen van dit onderwijs Referentie(s)

   RC Nieuwpoort

  • Leren solliciteren Tip(s)

   Geef het gelauwerde initiatief extra bekendheid door er een persmoment aan te koppelen

comments powered by Disqus