Prijs of award uitreiken

Acties

Nagaan of er regionale acties, evenementen, initiatieven, ... van scholen en / of organisaties in aanmerking komen voor een prijs of award. Het uitreiken van een dergelijke prijs of award betekent een erkenning voor de initiatiefnemer(s)

De keuze van de prijs of award is vrij te bepalen. Enige ideeën : kunstwerk, (wissel)beker, ereteken, medaille, ...

Referentie(s)

Terwijl de roep naar technici nog nooit zo luid heeft geklonken, missen heel wat jongeren de trein van het technisch- of beroepsonderwijs omdat het algemeen secondair onderwijs -ten onrechte- hoger staat aangeschreven. Met de uitreiking van 'Techno Award' wil RC Oudenaarde daar iets aan doen. De awards bekronen de tien meest verdienstelijke eindwerken van leerlingen uit de plaatselijke TSO- en BSO-scholen.

Tip(s)

Geef het gelauwerde initiatief extra bekendheid door er een persmoment aan te koppelen

comments powered by Disqus